plen
Kampinoskie bagna
 
 

Aktualności


więcej

III Spotkanie Komitetu Sterującego

23.11.2016
W dniu 22 listopada 2016, w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, odbyło się III spotkanie Komitetu Sterującego. W posiedzeniu wzięło udział 18 osób.
więcej

Filmy z symulacji modelowania

20.11.2016
Jaki jest stan wód w obszarach oddziaływania projektu po zakończeniu budowli hydrotechnicznych?
więcej

Wizyta monitora i spotkanie partnerów

17.11.2016
W dniach 15-16 listopada 2016 projekt był wizytowany przez panią Martę Kaczyńską - monitora projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie partnerów projektu, w czasie którego przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań i omówiono plany na przyszłość.
więcej

Zapytanie ofertowe - Inspektor nadzoru inwestorskiego

09.11.2016
Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC Polska) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie XXX obiektów małej retencji w projekcie „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084.
więcej

Przetarg na wykonanie 15 obiektów małej retencji w ramach projektu Kampinoskie Bagna

07.11.2016
Regionalne Centrum Ekologiczna na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce zaprasza do składania ofert na wykonanie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 15 obiektów małej retencji (progi piętrzące, zastawki, groble itp.) w ramach I etapu projektu "Kampinoskie Bagna - Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska" LIFE12 NIT/PL/000084/1.
więcej

VIII Dzień Otwarty Kampinoskiego Parku Narodowego

04.11.2016
W sobotę 10 września 2016 REC Polska wziął udział w „VIII Dniu Otwartym Kampinoskiego Parku Narodowego”. Impreza odbyła się na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy. Łącznie około 650 osób korzystało z licznych atrakcji, tj. wycieczek z pracownikami parku, konkursów i zabaw.
więcej

Spotkanie konsultacyjne w Górkach

03.11.2016
Dnia 30.11.2015 odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców gminy Górki. Zespół projektu był reprezentowany przez pracowników REC Polska, SGGW oraz prof. Jerzego Romanowskiego odpowiedzialnego za przygotowanie strategii ochrony bobra.
więcej

PRACA: Specjalista ds. zamówień publicznych

17.06.2016
Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC Polska) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084 zwanym dalej „projektem”.
więcej

LIDAR

13.11.2015
Poniżej prezentujemy mapę wysokościową terenów bagiennych Puszczy Kampinoskiej, wykonaną w ramach projektu Kampinoskie Bagna.
więcej

Projekt "Kampinoskie Bagna" laureatem konkursu Polska Nagroda Innowacyjności

09.11.2015
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt Life+ "KAMPINOSKIE BAGNA” został laureatem tegorocznej edycji konkursu Polska Nagroda Innowacyjności.
więcej

Szkolenie dla nauczycieli II, w ramach projektu Kampinoskie Bagna

03.10.2015
Dnia 2.10.2015 odbyło się drugie szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu Kampinoskie Bagna. Część warsztatowa, którą zrealizowała pani dr. Anna Batorczak, odbyła się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego, a wycieczkę terenową poprowadził pan Łukasz Tyburski z KPN.
więcej

Spotkanie Konsultacyjne w Czosnowie

18.09.2015
Dnia 16.09.2015 odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców gminy Czosnów. Zespół projektu był reprezentowany przez przedstawicieli REC Polska, SGGW oraz firmy RWK Inżynierowie, odpowiedzialnej za projektowanie działań technicznych w projekcie.
więcej

Dzień otwarty Kampinoskiego Parku Narodowego

11.09.2015
Dnia 5 września przedstawiciele projektu Kampinoskie Bagna uczestniczyli w VII Dniu Otwartym Kampinoskiego Parku Narodowego w Lipkowie. Impreza była połączona z uroczystym otwarciem polany w Lipkowie, któremu towarzyszyły liczne atrakcje, między innymi: rajd rowerowy, nordic walking, spacery ścieżkami dydaktycznymi, gry i zabawy dla najmłodszych uczestników i wiele innych.
więcej

Dni Gminy Brochów

08.07.2015
W dniach 4-5.07.2015 przedstawiciele projektu wzięli udział w piknikach zorganizowanych w ramach „Dni Gminy Brochów”, na których promowano przedsięwzięcie „Kampinoskie Bagna”.
więcej

Spotkanie partnerów projektu

19.06.2015
Dnia 15.06.2015 w Sali Wystawienniczej Centrum Wodnego SGGW odbyło się drugie w tym roku spotkanie partnerów projektu LIFE+ Kampinos Wetlands.
więcej

Konferencja „Bóbr – wróg czy przyjaciel Kampinoskiego Parku Narodowego?”

03.06.2015
W dniu 25 maja 2015 w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego została zorganizowana konferencja prasowa pod tytułem „Bóbr – wróg czy przyjaciel Kampinoskiego Parku Narodowego?”. Konferencję otworzył Mirosław Markowski, dyrektor KPN. O założeniach projektu mówił jego koordynator Michał Miazga, REC Polska, który podkreślił, że celem projektu jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk morałowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”.
więcej

Ruszyły pierwsze szkolenia dla nauczycieli!

15.05.2015
Dnia 5 maja 2015 odbyło się pierwsze z czterech szkoleń, w ramach cyklicznych spotkań edukacyjnych projektu Kampinoskie Bagna.
więcej

Spotkanie partnerów projektu

19.01.2015
Dnia 12.01.2015 w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach odbyło się spotkanie partnerów projektu LIFE+ Kampinos Wetlands.
więcej

Ruszyły pierwsze wykupy gruntów

18.12.2014
W grudniu ruszyły pierwsze wykupy gruntów. Do tej pory zostały wykupione dwie działki w miejscowości Brochów Łąki o łącznej powierzchni blisko 5 ha.
więcej

Wstępne Zestawienie Działań Technicznych

03.12.2014
Wczesną jesienią 2014 roku zostały ukończone prace mające na celu weryfikację planu działań technicznych, założonych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu.
Strona 3 z 4
 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia