plen
Kampinoskie bagna
 
 

Aktualności


więcej

Spotkanie Konsultacyjne w Czosnowie

18.09.2015
Dnia 16.09.2015 odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców gminy Czosnów. Zespół projektu był reprezentowany przez przedstawicieli REC Polska, SGGW oraz firmy RWK Inżynierowie, odpowiedzialnej za projektowanie działań technicznych w projekcie.
więcej

Dzień otwarty Kampinoskiego Parku Narodowego

11.09.2015
Dnia 5 września przedstawiciele projektu Kampinoskie Bagna uczestniczyli w VII Dniu Otwartym Kampinoskiego Parku Narodowego w Lipkowie. Impreza była połączona z uroczystym otwarciem polany w Lipkowie, któremu towarzyszyły liczne atrakcje, między innymi: rajd rowerowy, nordic walking, spacery ścieżkami dydaktycznymi, gry i zabawy dla najmłodszych uczestników i wiele innych.
więcej

Dni Gminy Brochów

08.07.2015
W dniach 4-5.07.2015 przedstawiciele projektu wzięli udział w piknikach zorganizowanych w ramach „Dni Gminy Brochów”, na których promowano przedsięwzięcie „Kampinoskie Bagna”.
więcej

Spotkanie partnerów projektu

19.06.2015
Dnia 15.06.2015 w Sali Wystawienniczej Centrum Wodnego SGGW odbyło się drugie w tym roku spotkanie partnerów projektu LIFE+ Kampinos Wetlands.
więcej

Konferencja „Bóbr – wróg czy przyjaciel Kampinoskiego Parku Narodowego?”

03.06.2015
W dniu 25 maja 2015 w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego została zorganizowana konferencja prasowa pod tytułem „Bóbr – wróg czy przyjaciel Kampinoskiego Parku Narodowego?”. Konferencję otworzył Mirosław Markowski, dyrektor KPN. O założeniach projektu mówił jego koordynator Michał Miazga, REC Polska, który podkreślił, że celem projektu jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk morałowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”.
więcej

Ruszyły pierwsze szkolenia dla nauczycieli!

15.05.2015
Dnia 5 maja 2015 odbyło się pierwsze z czterech szkoleń, w ramach cyklicznych spotkań edukacyjnych projektu Kampinoskie Bagna.
więcej

Spotkanie partnerów projektu

19.01.2015
Dnia 12.01.2015 w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach odbyło się spotkanie partnerów projektu LIFE+ Kampinos Wetlands.
więcej

Ruszyły pierwsze wykupy gruntów

18.12.2014
W grudniu ruszyły pierwsze wykupy gruntów. Do tej pory zostały wykupione dwie działki w miejscowości Brochów Łąki o łącznej powierzchni blisko 5 ha.
więcej

Wstępne Zestawienie Działań Technicznych

03.12.2014
Wczesną jesienią 2014 roku zostały ukończone prace mające na celu weryfikację planu działań technicznych, założonych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu.
więcej

Skaning laserowy

30.10.2014
W drugiej połowie października wykonano skaning laserowy metodą LiDAR ALS. Metoda ta umożliwi precyzyjne rozpoznanie hipsometryczne terenu i pozwoli na opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT).
więcej

Umowa Partnerska

20.05.2014
W dniu 9 maja 2014 roku weszła w życie wielostronna umowa partnerska pomiędzy KPN, ITP, SGGW i REC, dotycząca wspólnej realizacji projektu.
więcej

Wizytacja projektu

24.04.2014
W dniach 10-11 kwietnia projekt był wizytowany przez panią Martę Kaczyńską - monitora projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie partnerów projektu, w czasie którego przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań i omówiono plany na przyszłość.
więcej

Konferencja „Kampinoskie Bagna”

03.04.2014
W dniach 24 – 25 marca 2014 została zorganizowana konferencja otwierająca projektu. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczących wyzwań ochrony mokradeł, uwarunkowań ich ochrony w KPN oraz planowanych działań projektowych.
więcej

Rusza projekt poprawy stosunków wodnych w Puszczy Kampinoskiej

25.03.2014
W dniu 24 marca 2014 roku Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego podpisał umowę z Funduszem LIFE+ na realizację projektu „KAMPINOSKIE BAGNA”. Projekt ma na celu poprawę stanu siedlisk mokradłowych, zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych i ograniczenie problemów jakie dla społeczności lokalnych oznacza wysoki poziom wód gruntowych.
Strona 3 z 3
 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia