plen
Kampinoskie bagna
 
 

Aktualności


więcej

Skaning laserowy

30.10.2014
W drugiej połowie października wykonano skaning laserowy metodą LiDAR ALS. Metoda ta umożliwi precyzyjne rozpoznanie hipsometryczne terenu i pozwoli na opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT).
więcej

Umowa Partnerska

20.05.2014
W dniu 9 maja 2014 roku weszła w życie wielostronna umowa partnerska pomiędzy KPN, ITP, SGGW i REC, dotycząca wspólnej realizacji projektu.
więcej

Wizytacja projektu

24.04.2014
W dniach 10-11 kwietnia projekt był wizytowany przez panią Martę Kaczyńską - monitora projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie partnerów projektu, w czasie którego przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań i omówiono plany na przyszłość.
więcej

Konferencja „Kampinoskie Bagna”

03.04.2014
W dniach 24 – 25 marca 2014 została zorganizowana konferencja otwierająca projektu. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczących wyzwań ochrony mokradeł, uwarunkowań ich ochrony w KPN oraz planowanych działań projektowych.
więcej

Rusza projekt poprawy stosunków wodnych w Puszczy Kampinoskiej

25.03.2014
W dniu 24 marca 2014 roku Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego podpisał umowę z Funduszem LIFE+ na realizację projektu „KAMPINOSKIE BAGNA”. Projekt ma na celu poprawę stanu siedlisk mokradłowych, zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych i ograniczenie problemów jakie dla społeczności lokalnych oznacza wysoki poziom wód gruntowych.
Strona 4 z 4
 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia