plen
Kampinoskie bagna
 
 

Aktualności


więcej

Piknik rodzinny w Lesznie

30.06.2017

Dnia 24 czerwca 2017 r. REC Polska promował projekt na Pikniku Rodzinnym w Lesznie, zorganizowanym przez Świetlicę w Lesznie. Stoistko KAMPINOSKIE BAGNA cieszyło się dużym zainteresowaniem. Atrakcjami stoiska były: rozmowy ze społecznością lokalną o działaniach podjętych w projekcie, łoś chodzący po placu imprezy, makieta (model mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego) z możliwością sterowania przepływami oraz zagadki i konkursy z nagrodami.

 

Zobacz galerię

więcej

Dzień Ziemi 2017 w Warszawie

05.06.2017

W tym roku REC Polska poraz pierwszy brał udział w warszawskich obchodach Dnia Ziemi. Impreza odbywała się 4 czerwca na Polach Mokotowskich. Na tym wydarzeniu zaprezentowany został projekt KAMPINOSKIE BAGNA. Uczestnicy imprezy mieli możliwość poprzez rozwiązanie różnych konkursów i zagadek zdobyć różne materiały promocyjne projektu. Zagadki cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale również nasz model bagien w formie interaktywnej makiety zachęcał młodych i starszych do sterowania przepływami i doświadczaniem, w jaki sposób działają zaprojektowane budowle małej retencji. Ponadto łoś rozdawał ulotki, zapraszał do naszego stoiska i pozował do zdjęć.

 Zobacz galerię

więcej

III szkolenie dla nauczycieli

29.05.2017

Dnia 25 maja 2015 odbyło się trzecie z czterech szkoleń, w ramach cyklicznych spotkań edukacyjnych projektu Kampinoskie Bagna.

Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z metodami przekazywania i dyskusji na kontrowersyjne tematy dotyczące ochrony przyrody, jak np. ochrona bobra. 

Część prelekcyjna została przeprowadzona przez Panią dr Annę Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UW).  Druga część szkolenia, obejmująca zajęcia terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym, odbyła sie przy współudziale pracowników KPN - Anny Andrzejewskiej i Doroty Matuszyk. W terenie uczestnicy szkolenia mieli możliwość obejrzenia pierwszych wybudowanych w ramach projekt budowli małej retencji.

Kolejne spotkanie już we wrześniu bieżącego roku, serdecznie zapraszamy!

więcej

Eko-Piknik - Eko-Babice

22.05.2017

W dniu 20 maja 2017 r. przedstawiciele projektu wzięli udział w pikniku zorganizowanym przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko-Babice" Sp.z o.o w Starych Babicach.  Na pikniku promowano przedsięwzięcie KAMPINOSKIE BAGNA.  Na stoisku KAMPINOSKICH BAGIEN jak zwykle nie zabrakło gier i zabaw związanych tematycznie z siedliskami mokradłaowymi w ramach których rozdawano materiały promocyjne oraz rozmawiano z uczestnikami wydarzenia na temat działań realizowanych w projekcie. Dużą atrakcją była interaktywna makieta funkcjonalna oraz łoś, który zwracał na siebie uwagę wszystkich dzieci i chętnie pozował do zdjęć.


więcej

Kampinoskie Bagna w Portugalii

16.05.2017

Na początku maja REC Polska i KPN brali udział w konferencji pt. „7th Meeting of the European Pond Conservation Network Workshop + LIFE CHARCOS Seminar + 12th Annual Chapter SWS Chapter Meeting”. Pierwsza część konferencji (1-4 maja) została zorganizowana przez European Pond Conservation Network jak i przez portugalski projekt LIFE CHARCOS, druga cześć (4-7 maj) natomiast przez Society for Wetland Scientists. Konferencja miała międzynarodowy charakter i brało w niej udział około 150 naukowców i przedstawicieli organizacji samorządowych, głównie z Europy, ale również z Ameryki Północnej, Maroko i Jemenu. Obie części konferencji odbywały się w University of Algarve, Faro (Portugalia). REC Polska i KPN wspólnie zaprezentowały projekt LIFE KAMPINOS WETLANDS PL w sesji wykładowej jak również w sesji plakatowej. Również korzystano z możliwości wymiany doświadczeń z portugalskim projektem mokradłowym projektem LIFE CHARCOS w sali wykładowej jak i w terenie. Na zakończeniu konferencji REC Polska brał udział w wycieczce do Parku Narodowego Doñana –jednego z najważniejszych obszarów mokradłowych w Europie.

więcej

Dołącz do nas! - Wsparcie logistyczne i promocyjne

05.05.2017

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC Polska) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na wsparciu logistycznym oraz wsparciu działań promocyjnych w projekcie „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska”.

 

Wydatek realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr LIFE12 NAT/PL/000084 z funduszy unijnych LIFE+, projekt pn. „Kampinoskie Bagna – ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska”, nazwa skrócona: Kampinoskie Bagna.

 

W ramach projektu uczestniczymy w tradycyjnych imprezach plenerowych organizowanych przez gminy w rejonie Puszczy Kampinoskiej. Podczas imprezy wystawiamy stoisko promocyjne wraz z makietą funkcjonalną i materiałami promocyjnymi w celu nawiązywania bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i informowania o działaniach projektu.

 

Usługa, będąca przedmiotem zamówienia, polega na pomocy w transporcie materiałów promocyjnych oraz w przeprowadzeniu wydarzenia, w szczególności na:

 1. Przewożeniu makiety funkcjonalnej (170x80x15cm) oraz innych drobniejszych materiałów promocyjnych z biura REC Polska (ul. Grójecka, Ochota, Warszawa) na festyny i imprezy plenerowe w gminach otaczających Kampinoski Park Narodowy (Izabelin, Łomianki, Stare Babice, Kampinos, Leszno, Leoncin, Brochów, Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki) oraz powrót do biura;
 2. Pomoc przy montażu i demontażu stoiska;
 3. Pomoc w obsłudze promocyjnej (w tym zachęcanie w kostiumie łosia uczestników festynu do zwiedzania naszego stoiska).

 

Wymagania:

- prawo jazdy kat. B

- samochód (wystarczająco duży na przewóz makiety)

- chęć do promocji projektu i pozytywne nastawienie do ludzi, szczególnie do dzieci.

 

Możliwe terminy (Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich zmiany):

20.05.2017

28.05.2017

29.05.2017

04.06.2017

11.06.2017

24.06.2017

8. i/lub 9.07.2017

01.09.2017

10.09.2017

Godziny pracy są żależne od poszczególnych wydarzeniach, w większości trzeba zaplanować całą dobę.

 

Ofertę należy złożyć do 19.05.2017 r. do godz. 16:00 na adres evendras@rec.org.

 

Zapraszamy!

więcej

Dzień informacyjny LIFE 2017

26.04.2017

25 kwietnia br. REC Polska i KPN brały udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2017.  Oprócz sesji ogólnej i tematycznej, w których uczestnicy mogli się zapoznać z instrumentem finansowania KE, pisaniem wniosków i szczegółowo się z zagadnieniami merytorycznymi, jak co roku, beneficjenci programu LIFE prezentowali swoje projekty na specjalnie przygotowanych przez nich stoiskach.

Stoisko KAMPINOSKIE BAGNA cieszyło się dużym zainteresowaniem: oprócz obejrzenia wyników badań symulacyjnych, zainteresowani mieli możliwość, zbadać wpływ planowanych urządzeń hydrotechnicznych i obecnych jazów na Kanale Łasica na stan wody w Parku za pomocą projektowej interaktywnej makiety.

więcej

Zapytanie ofertowe - Inspektor nadzoru inwestorskiego

03.04.2017

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC Polska) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie 22 obiektów małej retencji w projekcie „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084.


 Ofertę należy złożyć do 14.04.2017 r. do godz. 12:00 na adres bgrzebulska@rec.org.

 

UWAGA: Termin złożenia oferty został przedłużony do 21.04.2017 r. do godz. 12:00.


Szczegółowy opis oferty - plik PDF - plik WORD.

 

Załączniki do pobrania:

 

 3. Projekty Budowlane:

4. Projekty Wykonawczy:

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

6. Informacja do planu BIOZ:

więcej

Przetarg na wykonanie 22 obiektów małej retencji w ramach projektu Kampinoskie Bagna

14.02.2017

Regionalne Centrum Ekologiczna na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce zaprasza do składania ofert na wykonanie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 22 obiektów małej retencji (progi piętrzące, zastawki, groble itp.) w ramach II etapu projektu "Kampinoskie Bagna - Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska" LIFE12 NIT/PL/000084/2.

 

Termin składania ofert: 28.02.2017., godz. 10:00

 

 Przedmiotowy protokół wyboru oferenta z dnia 17.03.2017 r. można pobrać  TUTAJ.


Przedmiotowy protokół z otwarcia ofert z dnia 28.02.2017 r. można pobrać TUTAJ

 

Dokumenty do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_strona 1 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik PDF - plik WORD

 

Zawiadomienie o zmianie osoby do kontaktów 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu

Załącznik do pytania nr. 4

 

 

Załącznik nr 11 a - Projekt budowlany:

Załącznik nr 11 b – Projekt wykonawczy:

Załącznik nr 12 - Informacja do planu BIOZ:

Załącznik nr 13 - Przedmiar robót:

Załącznik nr 14 - STWiORII:

 

więcej

II Konferencja prasowa

09.02.2017

W dniu 8 lutego 2017 roku odbyła się w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego druga konferencja prasowa w ramach projektu KAMPINOSKIE BAGNA. Konferencja ta dotyczyła rozpoczęcie budowy obiektów hydrotechnicznych. Po przedstawieniu działań hydrotecznicznych i wyników badań funkcjonowania jazów, uczestnicy konferencji pojechali w teren, w miejsce w którym powstanie jedna z 37 budowli hydrotechnicznych. Spotkanie zakończono przy gorącej herbatce i kiełbasie przy ognisku.

 

Notatkę prasową można pobrać TUTAJ.

więcej

Rozpoczyna się budowa obiektów hydrotechnicznych!

07.02.2017

Po kilku latach prac analitycznych, projektowych i po uzyskaniu stosownych pozwoleń rozpoczyna się budowa 37 budowli hydrotechnicznych, które mają zatrzymać wodę w niewielkich kanałach i obniżeniach terenowych na terenie puszczy. Pierwszych 15 obiektów powstanie do września bieżącego roku na obszarze Wilcza Struga (gm. Łomianki i Czosnów) i Żurawiowe (gm. Leszno). Będą to niewielkie budowle takie jak progi, zastawki, przepusty i brody. Zbudowane będą także krótkie rowy doprowadzające wodę z istniejących kanałów do lokalnych obniżeń terenowych, a także grobla zabezpieczająca grunty wsi Sadowa i Izabelin Dziekanówek przed przelewaniem się wysokich wód z terenu parku. Dla zapewnienia właściwych standardów ochrony przyrody prace budowlane nie będą prowadzone w okresie 15 marzec – 31 sierpnia. Zakończenie wszystkich prac budowlanych spodziewane jest w marcu 2018 roku. 

więcej

Światowy Dzień Mokradeł 2017

06.02.2017

5 lutego br. na Wydziale Biologii Uniwersytety odbyła się sesja referatowo-dyskusyjna w ramach 14. warszawskich obchodów Światowego Dnia Mokradeł, pod hasłem: „Mokradła zmniejszają ryzyko katastrof”.

REC Polska brał udział w tzw. bazarze idei bagiennych, na którym m.in. występowali BirdLife Białoruś i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz przedstawicielie kilka uniwersytetów.

Stoisko KAMPINOSKIE BAGNA cieszyło się dużym zainteresowaniem: oprócz obejrzenia wyników badań symulacyjnych, zainteresowani mieli możliwość, zbadać wpływ planowanych urządzeń hydrotechnicznych i obecnych jazów na Kanale Łasica na projektowej makiecie.

więcej

III Spotkanie Komitetu Sterującego

23.11.2016

W dniu 22 listopada 2016, w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, odbyło się III spotkanie Komitetu Sterującego. W posiedzeniu wzięło udział 18 osób. Obecni byli przedstawiciele KPN, ITP, WZMIUW, UMWM, SGGW, REC Polska, urzędów gmin Stare Babice, Brochów, Leszno, Czosnów, urzędu miejskiego Łomianki, starostwa powiatu Warszawskiego Zachodniego, starostwa powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim, RDOŚ Warszawa i Rady Naukowej KPN.

Na tym spotkaniu przedstawiono i przedyskutowano postępy poszczególnych działań projektu, m.in. LIDAR, budowle hydrotechniczne i wykup gruntów.

Zobacz galerię

więcej

Filmy z symulacji modelowania

20.11.2016

Jaki jest stan wód w obszarach oddziaływania projektu po zakończeniu budowli hydrotechnicznych?

 

Co dzieje się w stanach wysokiej, niskiej lub średniej wodzie przy wykorzystaniu lub niewykorzystaniu budowli hydrotechnicznych?

 

I jak wygląda sytuacja obecna?

 

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się na stronie projektowej naszego partnera Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP).

ITP zajmuję się przygotowaniem planów rozmieszczenia i projektów budowlanych dla obiektów technicznych mających na celu:

 • wprowadzanie wody w obniżenia terenowe,
 • przebudowę hydrotechniczną Wilczej Strugi,
 • ogroblowanie odcinków Łasicy,
 • wzmocnienie grobli w miejscowości Sadowa,
 • oraz budowę progów piętrzących w lokalnych rowach i małych ciekach.

Na stronie projektowej ITP zostały zamieszczone filmy badań symulacyjnych, które odzwierciedlają oddziaływanie planowanych inwestycji na tereny przyległe na podstawie analizy przy wykorzystaniu specjalistycznych modeli hydrologicznych i hydraulicznych. Zachęcamy do obejrzenia!

 

www.kampinoskieprojekty.pl/badania-symulacyjne/

 

 Film z symulacji - średni stan wody - bez pietrzenia na jazie - stan obecny

więcej

Wizyta monitora i spotkanie partnerów

17.11.2016

W dniach 15-16 listopada 2016 projekt był wizytowany przez panią Martę Kaczyńską - monitora projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie partnerów projektu, w czasie którego przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań i omówiono plany na przyszłość.
Drugiego dnia przeprowadzono objazd terenowy wybranych obszarów projektowych. Wizytowano na zachodnim skraju parku jaz i łąki na obszarze Dolna Łasica, oraz łąki w rejonie Władysławowa. Objazd ten był okazją do zaprezentowania m.in. stan koszenia łąk.

więcej

Zapytanie ofertowe - Inspektor nadzoru inwestorskiego

09.11.2016

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC Polska) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie XXX obiektów małej retencji w projekcie „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084.

 

Ofertę należy złożyć do 21.11.2016 r. do godz. 12:00 na adres mmiazga@rec.org.

UWAGA: Termin złożenia oferty został przedłużony do 15.12.2016 do godz. 12:00.

 

Szczegółowy opis oferty TUTAJ

 

Załączniki do pobrania:

 

3. Projekty Budowlane:

4. Projekty wykonawcze:

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

6. Informacja do planu BIOZ:

więcej

Przetarg na wykonanie 15 obiektów małej retencji w ramach projektu Kampinoskie Bagna

07.11.2016

Regionalne Centrum Ekologiczna na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce zaprasza do składania ofert na wykonanie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 15 obiektów małej retencji (progi piętrzące, zastawki, groble itp.) w ramach I etapu projektu "Kampinoskie Bagna - Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska" LIFE12 NIT/PL/000084/1.

 

Termin składania ofert: 21.11.2016.

 

UWAGA: Termin składania ofert został przedłużony do 28.11.2016.

 

Przedmiotowy protokół wyboru oferenta z dnia 12.12.2016 roku można pobrać  TUTAJ.


Przedmiotowy protokół z otwarcia ofert z dnia 07.12.2016 r. można pobrać TUTAJ.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_strona 1 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik PDF - plik WORD

Informacja dotycząca postępowania przetargowego

 

Załącznik nr 10 a - Projekt budowlany:

Załącznik nr 10 b – Projekt wykonawczy:

Załącznik nr 11 - Informacja do planu BIOZ:

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót:

Załącznik nr 13 - STWiORII:

 

więcej

VIII Dzień Otwarty Kampinoskiego Parku Narodowego

04.11.2016

W sobotę 10 września 2016 REC Polska wziął udział w „VIII Dniu Otwartym Kampinoskiego Parku Narodowego”. Impreza odbyła się na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy. Łącznie około 650 osób korzystało z licznych atrakcji, tj. wycieczek z pracownikami parku, konkursów i zabaw.

Stoisko promocyjne REC Polska cieszyło się dużym zainteresowaniem i przyciągnęło zarówno najmłodszych miłośników przyrody jak i tych starszych. Uczestnicy mogli zapoznać się z projektem „Kampinoskie Bagna”, jego głównymi założeniami i wyzwaniami. Największą atrakcją była makieta funkcjonalna, na której okoliczni mieszkańcy mogli postawić zapory, przepusty itp., regulując tym sposobem poziom wód.

 

więcej

Spotkanie konsultacyjne w Górkach

03.11.2016

Dnia 30.11.2015 odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców gminy Górki. Zespół projektu był reprezentowany przez pracowników REC Polska, SGGW oraz prof. Jerzego Romanowskiego odpowiedzialnego za przygotowanie strategii ochrony bobra. Ze strony mieszkańców w spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym sołtys gminy i zwykli mieszkańcy.

W czasie spotkania przedstawiono informacje o badaniach hydrologicznych prowadzonych na Łasicy, planach nowych pozwoleń wodnoprawnych dla jazów, działaniach technicznych i przygotowanej strategii ochrony populacji bobra. W żywej dyskusji, która trwała do późnych godzin wieczornych, mieszkańcy wyrazili obawy o wpływu projektu na poziom wód gruntowych na ich posiadłościach.

więcej

PRACA: Specjalista ds. zamówień publicznych

17.06.2016

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC Polska) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084 zwanym dalej „projektem”.

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce

Ul. Grójecka 22/24 lok. 36, 02-301 Warszawa

NIP: 7010349156 zwane dalej „REC Polska"

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalisty do ds. zamówień publicznych do którego obowiązków należeć będzie przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo 35 obiektów małej retencji (progi piętrzące, zastawki, groble itp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Do zadań specjalisty należeć będzie w szczególności:
  a)      przygotowanie dokumentów przetargowych (ogłoszenie, SIWZ itp.)
  b)      publikacja ogłoszenia (na koszt zamawiającego)
  c)      zebranie ofert
  d)      organizacja komisji przetargowej i kierowanie jej pracami
  e)      sporządzenie dokumentacji po-przetargowej
  f)       przygotowanie umowy z wykonawcą/wykonawcami
  g)      inne działania niezbędne do wyłonienia wykonawcy i zawarcia z nim umowy
 2. Zamawiający zapewni wsparcie realizacji przetargu w postaci:
  a)      współpracy inżyniera – specjalisty w zakresie małej retencji
  b)      niezbędnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej
 3. Wykonawca będzie przygotowywał karty czasu pracy poświadczające czas przepracowany w ramach niniejszego zadania.

 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Ogłoszenie o przetargu powinno zostać opublikowane najpóźniej do 15 lipca 2016
  2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami.

 

IV. KWALIFIKACJE WYKONAWCY

 1. Wykonawca powinien posiadać następujące kwalifikacje:
  a)               Wykształcenie wyższe prawnicze
  b)               Przeprowadzenie minimum 2 postępowań przetargowych zakończonych zawarciem umowy w zakresie robót budowlanych, melioracyjnych, gospodarki wodnej lub podobnych w okresie ostatnich 4 lat.
  c)                Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych ustawy,

V.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferent powinien przesłać ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
  2. Oferta powinna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail
b) CV
c) Proponowaną cenę brutto za wykonaną usługę
d) Listę przetargów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 4 lat i zakończonych zawarciem umowy z wykonawcą
e) Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć do 27.06.2016 r. do godz. 12.00
 2. Oferta powinna być dostarczona drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres mmiazga@rec.org
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. OCENA OFERT

 1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie zaproponowanej ceny.

 

VIII.  UWAGI KOŃCOWE

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie ostateczny i nie będzie podlegać procedurze odwoławczej.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśniania lub uzupełniania treści złożonych ofert przez wykonawców w prowadzonym rozeznaniu rynku.
  4. Dopuszcza się rozszerzenie zakresu prac zleconych w ramach niniejszego zapytania do wartości nie przekraczającej 150% oferty.
  5. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
  6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania REC Polska do zawarcia umowy.

 

IX.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Michał Miazga pod nr telefonu: 512 225 190 oraz adresem: mmiazga@rec.org

 

X.       ZAŁĄCZNIKI

  1. Formularz oferty
  2. Wykaz przetargów, o których mowa w pkt. V.2.d
 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia