plen
Kampinoskie bagna
 
 

12.01.2021

Ogłoszenie dialogu technicznego

Zapraszamy firmy specjalizujące się w przygotowywaniu inwestycji związanych z małą retencją do udziału w dialogu technicznym dotyczącym prac przygotowawczych polegających na opracowaniu koncepcji przestrzennej, projektów technicznych i uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na budowę obiektów małej retencji na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746. Szczegóły w załączeniu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie dialogu technicznego

Opis zakresu dialogu technicznego

Regulamin dialogu technicznego

Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym

Zarządzenie w sprawie rozszerzenia zakresu dialogu technicznego

 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia