plen
Kampinoskie bagna
 
 

09.03.2021

Ogłoszenie o przetargu

REC Polska zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej retencji – progów piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt, w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746. Termin składania ofert upływa 24.03.2021 (termin został zmieniony, patrz niżej). Dokumenty przetargowe znajdują się w załącznikach. Jest t powtórne ogłoszenie postępowania na realizację tego zadania. Poprzednie postępowanie zakończyło się bez wyboru wykonawcy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dokument został zmieniony, patrz niżej)

Załącznik 1 - Protokół dialogu technicznego

Załącznik 2 - Informacje ogólne o wykonawcy

Załącznik 3 - Opis przedmiotu zamówienia

   zał. 1 do OPZ

   zał. 2 do OPZ

   zał. 3a do OPZ

   zał. 3b do OPZ

   zał. 3c do OPZ

Załącznik 4 - wzór umowy

Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące wiedzy i doświadczenia

Załącznik 6 - Skład zespołu realizacyjnego

Załącznik 7 - Formularz oferty

Załącznik 8 - Wykaz doświadczenia zespołu realizacyjnego (załącznik zmieniony, patrz niżej)

Załącznik 9 - Deklaracja terminu realizacji zadania

Dodano 19.03.2021:
Informujemy, że termin składania ofert został przesunięty do 29.03.2021. Zmianie uległ także SIWZ oraz załącznik nr 8. Poniżej publikujemy te dokumenty oraz odpowiedzi na zadane dotychczas pytania:

Informacja o zmianie SIWZ

SIWZ 19.03.2021 (z zaznaczonymi zmianami)

Załącznik 8 (zmieniony) - Wykaz doświadczenia Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania

 

Dodano 29.03.2021, o godz. 11.40:
Notatka o wysokości dostępnych środków

Dodano 29.03.2021 o god 20.00:
Protokół z otwarcia ofert

Dodano 31.03.2021:
Protokół z wyboru oferty

 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia