plen
Kampinoskie bagna
 
 

07.11.2016

Przetarg na wykonanie 15 obiektów małej retencji w ramach projektu Kampinoskie Bagna

Regionalne Centrum Ekologiczna na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce zaprasza do składania ofert na wykonanie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 15 obiektów małej retencji (progi piętrzące, zastawki, groble itp.) w ramach I etapu projektu "Kampinoskie Bagna - Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska" LIFE12 NIT/PL/000084/1.

Termin składania ofert: 21.11.2016.

 

UWAGA: Termin składania ofert został przedłużony do 28.11.2016.

 

Przedmiotowy protokół wyboru oferenta z dnia 12.12.2016 roku można pobrać  TUTAJ.

 

Przedmiotowy protokół z otwarcia ofert z dnia 07.12.2016 r. można pobrać TUTAJ.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_strona 1 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik PDF - plik WORD

Informacja dotycząca postępowania przetargowego

 

Załącznik nr 10 a - Projekt budowlany:

Załącznik nr 10 b – Projekt wykonawczy:

Załącznik nr 11 - Informacja do planu BIOZ:

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót:

Załącznik nr 13 - STWiORB:

 

 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia