plen
Kampinoskie bagna
 
 

STRESZCZENIE raportu nr 1

Pełna treść raportu nr 1 koncepcji programowo-przestrzennej: weryfikacja założeń projektowych

 

Załącznik nr 1 - Lokalizacje obiektów + naturalizacja

Załącznik nr 2 - Trasy dojazdowe

Załącznik nr 2.1 - Mapa pomiarów geodezyjnych

Załącznik nr 3 - Mapa poglądowa zasięgów oddziaływania

Załącznik nr 3.1 - Władysławów_68,40

Załącznik nr 3.2 - Pieklice_69,00

Załącznik nr 3.3 - Karolinów_69,80

Załącznik nr 3.4 - Ludwików_69,70

Załącznik nr 3.5 - Bieliny_70,10

Załącznik nr 3.6 - Cisowe_71,00

Załącznik nr 3.7 - Żurawiowe I_72,55

Załącznik nr 3.8 - Roztoka_73,95

Załącznik nr 3.9 - Łubiec_74,60

Załącznik nr 3.10 - Debły_75,55

Załącznik nr 3.11 - Babia-Łąka_75,40

Załącznik nr 3.12 - Ławy_76,70

Załącznik nr 4.1 - Siedliska N2000 w strefie oddziaływania Dolna Łasica

Załącznik nr 4.2 - Siedliska N2000 w strefie oddziaływania Żurawiowe

Załącznik nr 4.3 - Siedliska N2000 w strefie oddziaływania Zaborowski

Załącznik nr 5.1 - Mapa roślinności Dolna Łasica

Załącznik nr 5.2 - Mapa roślinności Żurawiowe

Załącznik nr 5.3 - Mapa roślinności Zaborowski

Załącznik nr 6 - Weryfikacja NMT na poletku testowym

Załącznik nr 7 - Inwentaryzacja obiektów KPN

Załącznik nr 8 - Analiza IIaPGW i KPRWP

Załącznik nr 9 - Analiza zgodności z obowiązującymi przepisami

Załącznik nr 10 - Analiza zapisów aPGW

Załącznik nr 11 - Zestawienie nieruchomości w zasięgu oddziaływania

Załącznik nr 12 - Zestawienie obiektów, drogi dojazdowe

Załącznik nr 13 - Analiza ichtiologiczna

Załącznik nr 14 - Obiekty hydrotechniczne na obszarze KPN

Załącznik nr 15 - Zestawienie wykonanych renaturyzacji z zastosowaniem pryzm żwirowo-kamiennych

 

 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia