plen

Kampinoskie bagna

Ochrona i renaturyzacja mokradeł
obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska
LIFE12 NAT/PL/000084

Kampinoskie bagna

Ochrona i renaturyzacja mokradeł
obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska
LIFE12 NAT/PL/000084

Kampinoskie bagna
 
 

O projekcie

"Kampinoskie Bagna" to nazwa projektu, którego celem jest ochrona siedlisk mokradłowych
w Puszczy Kampinoskiej. 

Melioracje, które powstawały tu od połowy XIX w. spowodowały przesuszenie bagien i wycofywanie się z tego terenu wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Obecnie postępujący wykup gruntów prywatnych i zanik rolnictwa powoduje, że wybudowana w przeszłości sieć melioracyjna na wielu obszarach Puszczy straciła już swe ekonomiczne znaczenie. W związku z tym zaplanowano szereg działań, które mają dopasować sieć wodną do aktualnych potrzeb Puszczy Kampinoskiej.

Więcej

 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia