plen

Kampinoskie bagna

Ochrona i renaturyzacja mokradeł
obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska
LIFE12 NAT/PL/000084

Kampinoskie bagna

Ochrona i renaturyzacja mokradeł
obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska
LIFE12 NAT/PL/000084

Kampinoskie bagna
 
 

O projekcie

„Kampinoskie Bagna” to nazwa projektów, których celem jest ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej.

Melioracje, które powstawały tu od połowy XIX w. spowodowały przesuszenie bagien i wycofywanie się z tego terenu wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Obecnie postępujący wykup gruntów prywatnych i zanik rolnictwa powoduje, że wybudowana w przeszłości sieć melioracyjna na wielu obszarach Puszczy straciła już swe ekonomiczne znaczenie. W związku z tym realizowanych jest szereg działań, które mają dopasować sieć wodną do aktualnych potrzeb Puszczy Kampinoskiej.


W latach 2013 – 2020 zrealizowano projekt „Kampinoskie Bagna I” w ramach którego poprawiono retencje wody na niewielkich kanałach odwadniających Puszczę Kampinoską. (więcej) (Raport Laika PL-edited.pdf (kampinoskiebagna.pl))

Obecnie realizowany jest projekt „Kampinoskie Bagna II”, którego działania koncentrują się nad dolną częścią kanału Łasica (od wsi Bieliny) oraz na Kanale Zaborowskim (więcej) (Opis projektu "Kampinoskie Bagna II" - Kampinoskie bagna)

Więcej

 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia