Ogrody deszczowe

Ogrody deszczowe są to funkcjonalne rozwiązania mające na celu zagospodarowanie wody deszczowej zbieranej z dachów i innych powierzchni szczelnych. Mogą być zaaranżowane w specjalnych konstrukcjach, czyli skrzynio-donicach, bądź w niecka terenu. Takie rozwiązania pozwalają zagospodarować wody deszczowe bez odprowadzania ich do kanalizacji. Oprócz funkcji retencyjnych pełnią one funkcje ozdobne, mogą tworzyć ciekawe kompozycje roślin mokradłowych stanowiąc urozmaicenie otoczenia, mogą także służyć niektórym gatunkom zwierząt jako miejsce schronienia.

Gdzie/kiedy zastosować

W terenie zurbanizowanym, z dużą ilością szczelnych powierzchni, jako miejsce zagospodarowania wody opadowej. W terenach publicznych i przydomowych ogrodach

Krótki opis techniczny

Ogrody deszczowe dzielimy na ogrody w pojemnikach i w gruncie. Ogrody w gruncie pozwalają infiltrować wodzie w grunt, natomiast ogrody w pojemnikach zazwyczaj są ogrodami przepływowymi wyposażonymi w przelew awaryjny, który zabezpiecza ogród przed przepełnieniem się, oraz drenaż, który powoli odprowadza wodę do kanalizacji bądź niecki infiltracyjnej.

Niezależnie od formy ogrodu, ogród składa się z kilku warstw – mogą to być: warstwa urodzajna, w której nasadzone są rośliny hydrofitowe; warstwa retencyjno-filtracyjna, w której może być retencjonowana pewna ilość wody oraz która oczyszcza wodę z zanieczyszczeń stałych; warstwa drenażowa, która może odprowadzać wodę do gruntu bądź kanalizacji. Ogrody deszczowe mogą mieć różną wielkość, od małych kilkumetrowych ogrodów przydomowych, po duże ogrody znajdujące się przy budynkach użyteczności publicznej. Przy budowie ogrodu deszczowego istotne jest zabezpieczenie ścian fundamentowych budynku przed wilgocią, odpowiednie zwymiarowanie ogrodu i ewentualne zabezpieczenie przelewem awaryjnym, tak aby w przypadku przepełnienia nie spowodował szkód.

Korzyści

  • Spowalnianie odpływ wód opadowych
  • Mniejsze obciążenie kanalizacji deszczowej
  • Zatrzymywanie zanieczyszczenia
  • Interesujący element zieleni miejskiej czy przydomowej

O czym należy pamiętać:

Sytuacja prawna związana z ogrodami deszczowymi nie jest jasna, dlatego każdorazowo warto poradzić się projektanta czy wymagane jest pozwolenie. Można jednak bezpiecznie założyć, że jeśli projektowany ogród deszczowy zagospodarowuje wody, które uprzednio były odprowadzane do gruntu może zostać wybudowany bez żadnych formalności.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky