Retencja

Obecna sytuacja wymaga zmiany podejścia do zarządzania wodą. Obserwowane coraz częściej susze, powodzie błyskawiczne, zakwity w zbiornikach i obniżanie się poziomu wód gruntowych powodują coraz poważniejsze trudności w rolnictwie, obniżają komfort życia i mogą powodować spadek cen nieruchomości. Niezbędne jest pilne i powszechne retencjonowanie wody, jak najwyżej w zlewni, czyli najbliżej miejsca gdzie spada w postaci opadu.

W wielu przypadkach najwięcej korzyści przynoszą rozwiązania oparte na naturze. Podnoszą one walory krajobrazowe terenu, poprawiają mikroklimat, przyczyniają się do oczyszczania wody, sprzyjają bioróżnorodności, a przy tym często są też mniej kosztowne niż tradycyjne rozwiązania techniczne.

Poniżej prezentujemy przegląd wybranych metod i rozwiązań sprzyjających retencji i przyrodzie.

Bobry

Bariery denitryfikacyjne i geochemiczne

Modernizacja systemów melioracyjnych

Mokradła sposobem na susze i powodzie

Mokradłowe strefy buforowe

Nawierzchnie przepuszczalne

Ogrody deszczowe

Poprawa warunków dla życia ryb w rzekach

Rowy i niecki infiltracyjne

Stawy przyjazne przyrodzie

Zbiorniki podczyszczające

Zbiorniki przyrynnowe

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky