Bariery denitryfikacyjne i geochemiczne 

Bariery denitryfikacyjne i geochemiczne, zwane także przesłonami, są to proste rozwiązania inżynieryjne mające za zadanie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń – azotu oraz fosforu, mogących dostać się do wód w wyniku produkcji rolnej. Systemy te mogą oczyszczać wodę pochodzącą z sieci drenarskich, z odwodnienia placów i budynków przeznaczonych dla inwentarza czy płyt obornikowych.

Mają one charakter barier zainstalowanych w gruncie. Bariera denitryfikacyjna zbudowana jest z substratu zawierającego duże ilości węgla organicznego (np. słoma, trociny), zaś bariera geochemiczna, wychwytująca fosfor – z substratu zawierającego wapień bądź dolomit. Barierę taką konstruuję się w taki sposób, aby wody podziemne przepływały przez złoże, w którym zachodzą odpowiednio reakcje denitryfikacji lub strącania fosforanu wapnia. Zastosowanie tych rozwiązań może znacząco poprawić jakość wód w ciekach płynących przez teren rolniczy bądź w zbiornikach wodnych takich jak stawy czy jeziora. Dzięki pozbyciu się biogenów wody powierzchniowe chronione są przed zakwitami.

Gdzie/kiedy zastosować

W gospodarstwach rolnych, w miejscu filtracji wód podziemnych do zbiorników wodnych – w strefie kontaktu wód powierzchniowych z wodami gruntowymi.

Krótki opis techniczny

Bariera denitryfikacyjna/geochemiczna to różnej długości i szerokości (zazwyczaj około 1 m) wykop o głębokości około 1-2 m wypełniony substratem. W przypadku barier denitryfikacyjnych może to być węgiel brunatny, słoma jęczmienna, trociny, zrębki i kawałki drewna, w przypadku barier geochemicznych – kruszywo wapienne bądź dolomitowe. Bariera ta może mieć formę ściany, która przecina warstwę wodonośną – np. w przypadku spływu z intensywnie nawożonego pola, lub izolowanego kontenera z punktowym doprowadzeniem wody – np. z systemu drenarskiego bądź odcieków z budynków inwentarskich. Działanie takich przesłon jest niezwykle skuteczne a bilans koszt- efekt bardzo korzystny. Badania potwierdzają skuteczność takich barier przez ponad 15 lat. Warto dodać, że bariera jest całkowicie ukryta pod powierzchnią ziemi.

Korzyści

  • Wysoka skuteczność
  • Długi okres funkcjonowania
  • Brak odpadów
  • Minimalna przestrzeń potrzebna do instalacji bariery
  • Dobry stosunek koszt-efekt

O czym należy pamiętać

Budowa bariery wymaga badań gruntowo-wodnych, w celu określenia kierunku spływu wód, miąższości warstwy wodonośnej oraz badań fizykochemicznych wody w celu odpowiedniego dobrania substratu.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky