Aktualności

Aktualności

Wizyta studyjna „Renaturyzacja rzek w Anglii”

W dniach 13-17 maja 2024 r. członkowie zespołu projektowego wraz z zaproszonymi gośćmi z instytucji związanych z ochroną przyrody odbyli wizytę studyjną w Anglii poświęconą renaturyzacji rzek. Naszymi przewodnikami byli… Więcej »

Nowe gatunki nietoperzy w KPN

Dzięki realizowanemu w projekcie Kampinoskie Bagna 2 monitoringowi detektorowemu, na terenie KPN po raz pierwszy stwierdzono występowanie trzech nowych gatunków nietoperzy – nocka Bechsteina, mroczka pozłocistego i karlika średniego. Odkrycie… Więcej »

Dzień Mokradeł 2024

Co roku 2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Ta data upamiętnia podpisanie w 1971 roku tzw. konwencji ramsarskiej, czyli umowy międzynarodowej mającej na celu ochronę obszarów wodno-błotnych. W rozumieniu… Więcej »

Konferencja „Mała retencja – duże możliwości dla samorządów”

W dniu 18 października 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja dedykowana przedstawicielom samorządów lokalnych pt. Mała retencja – duże możliwości dla samorządów. Głównym organizatorem był Departament Polityki Ekologicznej, Geologii… Więcej »

Dostosowaliśmy 27 piwniczek do zimowania płazów

Jesień upłynęła nam na dostosowaniu 27 kampinoskich piwniczek do zimowania płazów. Podstawowym i najważniejszym działaniem było udrożnienie wyjścia poprzez budowę ramp na istniejących schodach. Dzięki temu zwierzęta będą mogły bez… Więcej »

Zakończyliśmy sezon piknikowy

W tym roku odwiedziliśmy z naszym stoiskiem trzy pikniki organizowane na terenie gmin puszczańskich. Był to Dzień Ziemi na polanie w Granicy organizowany przez Kampinoski Park Narodowy, piknik z okazji… Więcej »

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac dostosowania piwniczek do zimowania płazów w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 – przedłużony termin

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce zaprasza do składania ofert na wykonanie prac dostosowania piwniczek do zimowania płazów w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746.  … Więcej »

Raport śródokresowy projektu zaakceptowany przez Komisję Europejską

Miło nam poinformować, że agencja CINEA (The European Climate, Environment and Infrastructure Agency) zaakceptowała raport śródokresowy projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746, czyli uznała, że projekt jest realizowany poprawnie i zmierza… Więcej »

Wynik konsultacji Koncepcji Programowo – przestrzennej budowli hydrotechnicznych na Łasicy i Kanale Zaborowskim

W dniach 16.01 – 31.01.2023 r. trwały konsultacje społeczne KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ dotyczącej budowy obiektów małej retencji – progów piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturyzacją koryt w… Więcej »

Zakończony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu: „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 #2

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym ogłoszonym w dniu 31.01.2023 r. na: Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych na budowę obiektów małej retencji – budowli piętrzących… Więcej »

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky