Zbiorniki przyrynnowe

Zbiorniki przyrynnowe są najprostszym i najtańszym systemem pozwalającym retencjonować wodę deszczową w celu jej późniejszego wykorzystania. Rozwiązania te maja wiele korzyści: od prostoty rozwiązania, praktycznie zerowych kosztów eksploatacji, poprzez generowane oszczędności i możliwość wykorzystania wody do podlewania ogródka. W przypadku rozpowszechnienia tego rozwiązania na określonym terenie można uzyskać efekt rozłożenia w czasie odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej, co generuje konkretne oszczędności i zmniejsza prawdopodobieństwo awarii kanalizacji i jej przepełnienia.  Zbiorniki przyrynnowe są również świetnym narzędziem edukującym społeczeństwo o istocie problemów środowiskowych i gospodarczych związanych z wodą.

Gdzie/kiedy zastosować

W każdym miejscu przy domach jednorodzinnych, budownictwie zbiorowym oraz budynkach użyteczności publicznej.

Krótki opis techniczny

Zbiorniki przyrynnowe mają różną formę i pojemność. Mogą przybrać formę lekkich, czasem dekoracyjnych zbiorników kompozytowych o pojemności od 200 do 500 l (tzw. beczki), jak również większych pojemników (np. mauzery o pojemności 1000 l) czy systemu kilku połączonych zbiorników o pojemności kilku tysięcy litrów, które są dedykowane dużym budynkom. Przy ustawianiu zbiornika ważna jest stabilna podstawa, tak aby po napełnianiu zbiornik nie przechylił się i nie uszkodził rynny. Kolejną istotną rzeczą jest odpowiednie podłączenie do rynny, tak, aby woda nie była blokowana w rynnie, co w okresie temperatur przejściowych mogłoby to spowodować zamarznięcie wody w rynnie, oraz aby nie dochodziło do przelania wody w zbiorniku. Na rynku oferowany jest szeroki wybór tzw. zbieraczy deszczu, w tym dostępne są zbieracze z filtrami i zaworami. Istotną wadą zbiorników przyrynnowych jest ograniczenie korzystania z nich w okresie zimowym. Jeśli zbiornik nie jest przystosowany do zamarzania w nim wody, należy go opróżnić na zimę i zablokować możliwość dopływu wody. Zbiorniki można łączyć w system, tak, aby po napełnieniu jednego zbiornika woda przelewała się do drugiego, pozwala to na zwiększenie retencji wody przy zachowaniu niewielkich gabarytów poszczególnych modułów. Zbiornik może zostać wyposażony w pompę ułatwiającą pobór wody i podlewanie, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów podlewania.

Korzyści

  • Niewielki koszt
  • Ograniczenie wydatków na wodę do podlewania
  • Małe gabaryty
  • Ograniczenie ryzyka wystąpienia podtopień i przeciążenia kanalizacji

O czym należy pamiętać

Na gromadzenie wody w zbiornikach przyrynnowych nie potrzebujemy żadnych pozwoleń.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky