plen
Kampinoskie bagna
 
 
Kampinoskie Bagna. Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natu

24.09.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał nam dotację

We wrześniu REC Polska podpisał Umowę na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowli hydrotechnicznych na dwóch z czterech obszarach oddziaływania projektu "Kampinoskie Bagna": dla Obszaru Żurawiowe i dla Obszaru Wilcza Struga.

Budowa tych 14 urządzeń hydrotechnicznych przyczyni się do:

  • poprawy stanu uwilgotnienia 3300 ha siedlisk wilgotnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego;
  • poprawy stanu zachowania siedlisk Natura 2000: łęgów, grądów, łąk świeżych i łąk zmiennowilgotnych;
  • poprawy stanu siedlisk Natura 2000 następujących gatunków: bocian czarny, kropiatka, derkacz, bąk, kszyk, wydra, bóbr.

 

 

   Kampinoskie Bagna. Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 262 127,69 zł.

 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia