plen
Kampinoskie bagna
 
 

16.11.2018

Zakończenie prac na obszarze Dolna Łasica

Na obszarze Dolna Łasica zakończono budowę obiektów hydrotechnicznych, których działanie ma na celu zwiększenie uwodnienia obszarów bagiennych wzdłuż kanału.

W ramach prac wykonano:
- uzupełnienia odsypów kanału powstrzymujące odpływ wód z bagien do Łasicy,
- przetamowania i brody piętrzące na rowach melioracyjnych,
- przekopy umożliwiające zasilanie obszarów bagiennych wodami z kanału.
Obszar oddziaływania obiektów obejmuje grunty znajdujące się w zarządzie Kampinoskiego Parku Narodowego, w tym działki wykupione podczas realizacji projektu.

 

 

     

 
 

Losowe zdjęcia

 

Losowe zdjęcia