POWRÓT

Dzień Mokradeł 2024

Co roku 2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Ta data upamiętnia podpisanie w 1971 roku tzw. konwencji ramsarskiej, czyli umowy międzynarodowej mającej na celu ochronę obszarów wodno-błotnych. W rozumieniu art. 1 Konwencji obszarami wodno-błotnymi są tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 metrów.

Jak w latach poprzednich, obchody tego ważnego święta w Warszawie zorganizowane zostały przez Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt Kampinoskie Bagna 2 był reprezentowany na tym wydarzeniu przez Karoliną Bukowicką z REC Polska, która opowiadała o planowanych działaniach w Puszczy.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky