POWRÓT

Ekopiknik Kampinos

W dniu 10 września 2017 r. przedstawiciele projektu wzięli udział w EkoPikniku zorganizowanym przez gminę Kampinos. Na pikniku promowano przedsięwzięcie KAMPINOSKIE BAGNA i przekazywano młodszym i starszym uczenstnikom pikniku cele projektu, sposoby ochrony i zagrożenia bagień kampinoskich.

Na stoisku KAMPINOSKICH BAGIEN jak zwykle nie zabrakło gier i zabaw związanych tematycznie z siedliskami mokradłowymi w ramach których rozdawano materiały promocyjne oraz rozmawiano z uczestnikami wydarzenia na temat działań realizowanych w projekcie. Dużą atrakcją była interaktywna makieta funkcjonalna oraz łoś, który zwracał na siebie uwagę wszystkich dzieci i chętnie pozował do zdjęć.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky