POWRÓT

Filmy z symulacji modelowania

Jaki jest stan wód w obszarach oddziaływania projektu po zakończeniu budowli hydrotechnicznych? Co dzieje się w stanach wysokiej, niskiej lub średniej wodzie przy wykorzystaniu lub niewykorzystaniu budowli hydrotechnicznych? I jak wygląda sytuacja obecna? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazł nasz partnera Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP).

ITP zajmuję się przygotowaniem planów rozmieszczenia i projektów budowlanych dla obiektów technicznych mających na celu:

  • wprowadzanie wody w obniżenia terenowe,
  • przebudowę hydrotechniczną Wilczej Strugi,
  • ogroblowanie odcinków Łasicy,
  • wzmocnienie grobli w miejscowości Sadowa,
  • oraz budowę progów piętrzących w lokalnych rowach i małych ciekach.

Na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY zostały zamieszczone filmy badań symulacyjnych, które odzwierciedlają oddziaływanie planowanych inwestycji na tereny przyległe na podstawie analizy przy wykorzystaniu specjalistycznych modeli hydrologicznych i hydraulicznych. Zachęcamy do obejrzenia!

 Film z symulacji – średni stan wody – z pietrzeniem na jazie – stan obecny
 
Film z symulacji – średni stan wody – z pietrzeniem na jazie – po wykonaniu działań
2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky