POWRÓT

Informacja prasowa z dn. 11.03.2019 r. – zakończenie prac hydrotechnicznych

Wybudowano obiekty retencjonujące wodę w Kampinoskim Parku Narodowym

Zakończyła się budowa ponad 40 obiektów zatrzymujących wodę na mokradłach Kampinoskiego Parku Narodowego. Będą one chronić przyrodę tzw. pasów bagiennych parku, a także tereny zamieszkane i zagospodarowane rolniczo przed wysokim poziomem wody.

Wybudowano w sumie 10 drewnianych progów piętrzących, 2 przetamowania ziemne, 11 brodów z funkcją piętrzenia oraz wyremontowano 11 przepustów. Wykonano także remonty i umocnienia brzegów kanałów oraz ujść rowów melioracyjnych, tak aby woda nie uciekała z bagien, a także przekopy umożliwiające zasilanie mokradeł wodą z Łasicy i kanału Ł9. W wielu miejscach zastosowano w tym celu tzw. przepusty z klapą zwrotną, blokującą odpływ wody poza mokradła. Prace były realizowane na małych rowach odwadniających bagna w dolnym biegu Łasicy, wzdłuż Kanału Zaborowskiego i Wilczej Strugi, a także w obszarze ochrony ścisłej Żurawiowe. Wybudowane urządzenia nie mają wpływu na tzw. wody wysokie – zatrzymują wodę przy niskich stanach oraz podczas susz.

Prace zostały zrealizowane w ramach projektu „Kampinoskie Bagna”, którego celem jest ochrona przyrody pasów bagiennych Kampinoskiego Parku Narodowego i zapobieganie wysychaniu mokradeł Parku. Projekt jest odpowiedzią na postępujące obniżanie się lustra wody na obszarach bagiennych KPN, będące skutkiem m.in. presji urbanizacyjnej i zmian klimatycznych. Z danych zbieranych od lat 50. XX wieku wynika, że poziom wód podziemnych na terenach podmokłych obniżył się od tego czasu o około pół metra. Skutkiem tego są przemiany szaty roślinnej, a także wycofywanie się roślin i zwierząt związanych z siedliskami mokradłowymi. Dzięki zakończonym właśnie pracom bagna będą miały szansę na regenerację.

Projekt realizowany jest na gruntach zarządzanych przez Kampinoski Park Narodowy. Z zasięgu jego oddziaływania wyłączono grunty prywatne, zarówno te zabudowane jak i użytkowane rolniczo. Od początku trwania projektu wykupiono na ten cel od prywatnych właścicieli ponad 140 ha gruntów. Niektóre działania mają też na celu zabezpieczenie obszarów zabudowanych przed wnikaniem wody, np. wyremontowana została grobla biegnąca na południe od wsi Sadowa, odgradzająca wieś od położonych na terenie KPN bagiennych lasów.

Projekt „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE 12 NAT/PL/000084 jest realizowany w partnerstwie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, REC Polska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a finansowany przez unijny fundusz LIFE+ dla Natury 2000, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie.

Więcej informacji na temat projektu – prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 729 992 994

link do fotografii: https://we.tl/t-ekHrW0OQ1C

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky