POWRÓT

Kolejna dotacja od WFOŚiGW w Warszawie

Kampinoski Park Narodowy otrzymał od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości 150 000 zł na realizację projektu LIFE „Kampinoskie Bagna”

Zadanie pn. „Ochrona mokradeł Puszczy kampinoskiej poprzez wykup i renaturyzację gruntów w gminie Brochów”, zostało dofinansowane w formie dotacji na postawie umowy nr 0027/18/OP/D, w kwocie 150 000 PLN.

Niniejsze zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu LIFE+ pn.: „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” zgodnie z umowami na dofinansowanie: nr LIFE12 NAT/PL/000084 (umowa zawarta z Komisją Europejską) oraz nr 604/2013/Wn07/OP-WK-LF/D (umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

Ze środków dotacji WFOŚiGW, w ramach zadania wykupiono ok. 2,34 ha gruntów w gminie Brochów.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky