POWRÓT

Zakończony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu: „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 #2

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym ogłoszonym w dniu 31.01.2023 r. na: Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych na budowę obiektów małej retencji – budowli piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746 fundacja REC Polska informuje, że oferta firmy KOMESWATER Sp. z o.o. została uznana za najkorzystniejszą.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky