POWRÓT

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu: „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych na budowę obiektów małej retencji – budowli piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt w ramach projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746.  

Termin składania ofert upływa 13.02.2023 r. Dokumenty przetargowe dostępne są pod poniższym linkiem:  

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky