POWRÓT

Wynik konsultacji Koncepcji Programowo – przestrzennej budowli hydrotechnicznych na Łasicy i Kanale Zaborowskim

W dniach 16.01 – 31.01.2023 r. trwały konsultacje społeczne KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ dotyczącej budowy obiektów małej retencji – progów piętrzących na kanale Łasica oraz kanale Zaborowskim wraz z naturyzacją koryt w ramach projektu „Kampinos WetLIFE” LIFE19 NAT/PL/000746.

Wpłynęło 17 uwag m.in. od PGW Wody Polskie, Gminy Leoncin oraz strony społecznej – OTOP. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w finalnej wersji Koncepcji.

Ponadto Koncepcja została poddana opiniowaniu Komitetu Sterującego projektu, który odniósł się do niej pozytywnie. 

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky