POWRÓT

Konferencja „Mała retencja – duże możliwości dla samorządów”

W dniu 18 października 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja dedykowana przedstawicielom samorządów lokalnych pt. Mała retencja – duże możliwości dla samorządów. Głównym organizatorem był Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Za stronę merytoryczną odpowiadała fundacja REC Polska. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – zgromadziła około 100 uczestników, w tym wielu członków władz gminnych i urzędników samorządowych.

Poniżej przedstawiamy program i zachęcamy do obejrzenia nagrania.

Blok I – Nowoczesna gospodarka wodna

 • Powodzie, susze i oczekiwania społeczne, czyli nowe wyzwania w samorządowej gospodarce wodnejMateusz Grygoruk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie
 • Retencja w gminie, czy to się opłacaMaciej Humiczewski, firma Komes Water
 • Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście – Judyta Łuczyńska, Fundacja Sendzimira
 • Projekt Kampinoskie Bagna 2Michał Miazga, Regionalne Centrum Ekologiczne, REC Polska

Blok II – Możliwości wsparcia małej retencji realizowanej przez samorządy

 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu – szansa na dofinansowanie działań dla gmin i powiatówTomasz Krasowski, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Starorzecze w mieście, szanse i wyzwania dla samorządu Aleksandra Jankowska,
  Urząd Miejski w Łomiankach
 • Renaturyzacja mokradeł, praktyczne wskazówki jak zacząć projektIlona Biedroń, Fundacja Hektary dla Natury/Zdrowa Rzeka i Centrum Ochrony Mokradeł
 • Błękitno – zielona infrastruktura i źródła jej finansowaniaTomasz Stańczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Retencja krajobrazowa i źródła jej finansowaniaKarol Kaszyński, fundacja REC Polska

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky