POWRÓT

Konsultacje społeczne projektu Kampinoskie Bagna II

Zimą rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu Kampinoskie Bagna II.

W pierwszej kolejności skontaktowaliśmy się z sołtysami wsi, na których grunty wpływać będą nasze działania, a także pracownikami terenowymi Kampinoskiego Parku Narodowego. Wielu spotkań nie można było odbyć bezpośrednio ze względu na trwającą pandemię COVID-19, informacje o projekcie przekazaliśmy więc również telefonicznie oraz w postaci materiałów drukowanych.

Projekt wzbudził także duże zainteresowanie mieszkańców miejscowości położonych w północno-wschodniej części Parku, których grunty są obecnie zalane wskutek wiosennego wyjątkowo wysokiego w tym roku poziomu wód. Mimo że projekt nie sięga swoim oddziaływaniem na ten teren, zdaniem ich mieszkańców obecnych na spotkaniu spowolnienie odpływu wody w dolnym biegu Łasicy wpłynie również na utrudnione odprowadzanie wody w okolic Aleksandrowa, Brzozówki i Kaliszek. Żywa dyskusja na temat wody na użytkowanych rolniczo gruntach trwała ponad dwie godziny.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky