POWRÓT

Nowe gatunki nietoperzy w KPN

Dzięki realizowanemu w projekcie Kampinoskie Bagna 2 monitoringowi detektorowemu, na terenie KPN po raz pierwszy stwierdzono występowanie trzech nowych gatunków nietoperzy – nocka Bechsteina, mroczka pozłocistego i karlika średniego. Odkrycie to wymaga jeszcze potwierdzenia u niezależnego eksperta. Jeśli okaże się prawdziwe, będzie to kolejno 17,18 i 19 gatunek tych ssaków na terenie KPN. Wyniki monitoringu wskazują także, że najczęściej rejestrowane gatunki to mroczek późny, borowiec wielki i karlik drobny. Pozostałe gatunki, w tym mokradłowe, są zdecydowanie rzadsze.

Wyniki nasłuchów detektorowych w KPN w latach 2021-2023.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky