POWRÓT

PRACA: Ekspert ds. administracji i finansów

REC Polska poszukuje eksperta ds. administracji i finansów. Głównym zadaniem pracownika będzie rozliczanie projektów i ich wsparcie administracyjne.

Oferujemy zatrudnienie na okres 4 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy.


W ramach swoich działań osoba ta będzie odpowiedzialna za nadzór finansowy i raportowanie projektów oraz będzie wspierała zespół REC w działaniach organizacyjnych i administracyjnych. Ekspert będzie ściśle współpracował z zewnętrzną firmą prowadzącą księgowość REC Polska, darczyńcami, klientami i innymi partnerami.
Proponowane stanowisko daje możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie prowadzenia administracji i finansów w organizacji realizującej projekty z funduszy UE (LIFE+, INTERREG).

Szczególne obowiązki
• Prowadzenie bieżącej administracji REC Polska
• Zapewnienie wsparcia dyrektorowi REC we wszystkich kwestiach finansowych i administracyjnych
• Zapewnienie zgodności prowadzonej dokumentacji z wytycznymi darczyńców
• Monitorowanie realizacji budżetu REC Polska
• Przygotowanie raportów finansowych dla poszczególnych projektów
• Przygotowanie i korekta budżetu projektów
• Współpraca z audytorami
• Zapewnienie innego wsparcia w działaniach REC Polska

Wymagania
• Wykształcenie wyższe
• Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie administracji i finansów
• Doświadczenie w przygotowywaniu raportów finansowych do projektów
• Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie
• Doskonałe zdolności organizacyjne
• Umiejętność pracy zarówno w zespole jak i indywidualnie
• Zdolność do elastycznej pracy i dotrzymywania napiętych terminów
• Ważnym atutem będzie doświadczenie w rozliczaniu projektów z funduszy UE, szczególnie LIFE+ i INTERREG.

Dokumenty i terminy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres Poland@rec.org
Termin składania aplikacji upływa 5 marca 2019 roku

Informacje o organizacji

REC Polska to organizacja pozarządowa, która od 1992 roku prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce i za granicą. Działania te dotyczą głównie ochrony siedlisk przyrodniczych, edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej, zrównoważonego transportu i poprawy czystości rzek. Współpracujemy blisko z samorządami, administracją rządową, służbami ochrony środowiska oraz organizacjami ekologicznymi. REC Polska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynacji dużych projektów finansowanych z różnorodnych środków europejskich (LIFE+, Fundusze Norweskie, Fundusz Szwajcarski itp). Więcej o REC Polska na stronie http://poland.rec.org


Dane osobowe
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez REc Polska z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest REC Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24 lok. 36. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky