POWRÓT

Przedłużenie projektu

Informujemy, że w związku w rekordowo wysokim poziomem wód gruntowych który uniemożliwił dotąd zakończenie prac hydrotechnicznych realizacja projektu została przedłużona do końca czerwca 2019 roku. Przedłużenie projektu pozwoli na ukończenie rozpoczętych prac hydrotechnicznych i osiągnięcie przez projekt wszystkich założonych celów.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky