POWRÓT

Przetarg na wykonanie 15 obiektów małej retencji w ramach projektu Kampinoskie Bagna

Regionalne Centrum Ekologiczna na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce zaprasza do składania ofert na wykonanie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 15 obiektów małej retencji (progi piętrzące, zastawki, groble itp.) w ramach I etapu projektu „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NIT/PL/000084/1.

Termin składania ofert: 21.11.2016.

UWAGA: Termin składania ofert został przedłużony do 28.11.2016.

Przedmiotowy protokół wyboru oferenta z dnia 12.12.2016 roku można pobrać  TUTAJ.
Przedmiotowy protokół z otwarcia ofert z dnia 07.12.2016 r. można pobrać TUTAJ.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_strona 1 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – plik WORD
Informacja dotycząca postępowania przetargowego

Załącznik nr 10 a – Projekt budowlany:

 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 6, 7a, 7b), część 1
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 6, 7a, 7b), część 2
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 2, 3, 4, 5) część 1
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 2, 3, 4, 5) część 2
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 3a, 3b), część 1
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 3a, 3b), część 2
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4), część 1
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4), część 2
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4), część 3

Załącznik nr 10 b – Projekt wykonawczy:

 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 6, 7a, 7b), część 1
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 6, 7a, 7b), część 2
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 2, 3, 4, 5), część 1
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 2, 3, 4, 5), część 2
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 3a, 3b)
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4), część 1
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4), część 2

Załącznik nr 11 – Informacja do planu BIOZ:

 • Obszar Wilcza Struga
 • Obszar Żurawiowe

Załącznik nr 12 – Przedmiar robót:

 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 6, 7a, 7b)
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 2, 3, 4, 5)
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 3a, 3b)
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4)

Załącznik nr 13 – STWiORB:

 • Obszar Wilcza Struga
 • Obszar Żurawiowe
2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky