POWRÓT

Przetarg na wykonanie 22 obiektów małej retencji w ramach projektu Kampinoskie Bagna

Regionalne Centrum Ekologiczna na Europę Środkową i Wschodnią, Krajowe Biuro w Polsce zaprasza do składania ofert na wykonanie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 22 obiektów małej retencji (progi piętrzące, zastawki, groble itp.) w ramach II etapu projektu „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NIT/PL/000084/2.

Termin składania ofert: 28.02.2017., godz. 10:00

 Przedmiotowy protokół wyboru oferenta z dnia 17.03.2017 r. można pobrać  TUTAJ.
Przedmiotowy protokół z otwarcia ofert z dnia 28.02.2017 r. można pobrać TUTAJ. 

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_strona 1 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – plik WORD
Zawiadomienie o zmianie osoby do kontaktów 
Odpowiedzi na pytania dot. przetargu
Załącznik do pytania nr. 4

Załącznik nr 11 a – Projekt budowlany:

 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 1
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 2
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 3
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 4
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 4b, 5b, 6a, 6b, 6c), część 1
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 4b, 5b, 6a, 6b, 6c), część 2
 • Obszar Dolna Łasica (obiekt 4d), część 1
 • Obszar Dolna Łasica (obiekt 4d), część 2
 • Obszar Kanał Zaborowski (obiekty 1, 3a (pd), 3a (pn), 3b, 3c, 3d, 4), część 1
 • Obszar Kanał Zaborowski (obiekty 1, 3a (pd), 3a (pn), 3b, 3c, 3d, 4), część 2

Załącznik nr 11 b – Projekt wykonawczy:

 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 1
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 2
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 3
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 4
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 4b, 5b, 6a, 6b, 6c), część 1
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 4b, 5b, 6a, 6b, 6c), część 2
 • Obszar Dolna Łasica (obiekt 4d)
 • Obszar Kanał Zaborowski (obiekty 1, 3a (pd), 3a (pn), 3b, 3c, 3d, 4), część 1
 • Obszar Kanał Zaborowski (obiekty 1, 3a (pd), 3a (pn), 3b, 3c, 3d, 4), część 2

Załącznik nr 12 – Informacja do planu BIOZ:

 • Obszar Dolna Łasica
 • Obszar Kanał Zaborowski

Załącznik nr 13 – Przedmiar robót:

 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a)
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 4b, 5b, 6a, 6b, 6c)
 • Obszar Dolna Łasica (obiekt 4d)
 • Obszar Kanał Zaborowski (obiekty 1, 3a (pd), 3a (pn), 3b, 3c, 3d, 4)

Załącznik nr 14 – STWiORB:

 • Obszar Dolna Łasica
 • Obszar Kanał Zaborowski
2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky