POWRÓT

Rusza projekt poprawy stosunków wodnych w Puszczy Kampinoskiej

W dniu 24 marca 2014 roku Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego podpisał umowę z Funduszem LIFE+ na realizację projektu „KAMPINOSKIE BAGNA”. Projekt ma na celu poprawę stanu siedlisk mokradłowych, zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych i ograniczenie problemów jakie dla społeczności lokalnych oznacza wysoki poziom wód gruntowych.

Postępujące wykupy gruntów prywatnych w KPN i zmniejszanie się areału upraw rolnych powoduje, że wybudowana w przeszłości sieć melioracyjna na wielu obszarach Parku straciła już swe ekonomiczne znaczenie. W związku z tym zaplanowano szereg działań, których głównym celem jest taka przebudowa sieci wodnej, by lepiej odpowiadała aktualnym potrzebom ochrony przyrody Puszczy Kampinoskiej. Zaplanowana jest budowa 40 progów na niewielkich kanałach, wprowadzenie wody do lokalnych obniżeń terenowych, likwidacja wybranych rowów melioracji szczegółowej i inne działania mające podnieść uwilgotnienie mokradeł. Jednocześnie planowany jest wykup najbardziej wilgotnych łąk i budowa grobli przeciwpowodziowej w miejscowości Sadowa. Działania te, wraz z rezygnacją z budowy progów na głównych kanałach puszczy pozwolą na pogodzenie interesów społeczności lokalnych i ochrony przyrody.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez Kampinoski Park Narodowy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz REC Polska. Budżet projektu w wynosi 4 314 193 euro. Jest on pokrywany przez Fundusz LIFE + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu, pan Michał Miazga z REC Polska, tel. 512- 225-190, m.miazga@rec.org.pl

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky