POWRÓT

Skaning laserowy

W drugiej połowie października wykonano skaning laserowy metodą LiDAR ALS. Metoda ta umożliwi precyzyjne rozpoznanie hipsometryczne terenu i pozwoli na opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT).

Dzięki technologii LiDAR dostarczone zostały dane o gęstości próbkowania 6 punktów pomiarowych na 1m2 terenu dla całej powierzchni Kampinoskiego Parku Narodowego. Dodatkowo pozyskano dane o gęstości próbkowania 12 punktów pomiarowych na 1m2 terenu dla obszaru Famułki. Dzięki częściowemu przenikaniu wiązki skanera LiDAR przez pokrywę roślinną do powierzchni gruntu, dane zarejestrowane tą technologią są źródłem informacji o wysokości roślinności znajdującej się na gruncie, w szczególności o strukturze koron drzew. 
Skaning wykonano w porze suchej, gdy poziom wód gruntowych był poniżej terenu, a szata roślinna nie stanowiła już intensywnej przeszkody dla penetracji wiązki lasera. Pozyskane dane zostały zweryfikowane w terenie przez pomiar bezpośredni w 6000 punktów wysokościowych, oraz wykonanie skaningu naziemnego (TLS) w wybranych lokalizacjach. TLS umożliwi określenie rzeczywistego kształtu mikroform terenowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zbiorowisk turzycowych, których system korzeniowy tworzy formy pagórków o wysokości 20-40 cm i średnicy często 10-20 cm. W efekcie prac analitycznych i pomiarowych uzyskany zostanie NMT o rozdzielczości przestrzennej 0,5 m i dokładności wysokościowej 0,05-0,1 m. 
Dane te zostaną wykorzystane przy projektowaniu urządzeń hydrotechnicznych w ramach projektu, a także po jego zakończeniu do planowania gospodarki wodnej na tym terenie.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky