POWRÓT

Spotkanie Konsultacyjne w Czosnowie

Dnia 16.09.2015 odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców gminy Czosnów. Zespół projektu był reprezentowany przez przedstawicieli REC Polska, SGGW oraz firmy RWK Inżynierowie, odpowiedzialnej za projektowanie działań technicznych w projekcie.

Ze strony mieszkańców w spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym wójt gminy, przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi, lokalne stowarzyszenia i zwykli mieszkańcy.  

W czasie spotkania przestawiono informacje o badaniach hydrologicznych prowadzonych obecnie na Łasicy, planach nowych pozwoleń wodnoprawnych dla jazów, działaniach technicznych i przygotowywanej Strategii zarządzania populacją bobra. Mieszkańcy przedstawili różnordone problemy z gospodarką wodną, które występują na ich terenie, zadawali też liczne pytania o szczegóły projektu. Dyskusja przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. 

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky