POWRÓT

Spotkanie konsultacyjne w Górkach

Dnia 30.11.2015 odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców gminy Górki. Zespół projektu był reprezentowany przez pracowników REC Polska, SGGW oraz prof. Jerzego Romanowskiego odpowiedzialnego za przygotowanie strategii ochrony bobra.

Ze strony mieszkańców w spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym sołtys gminy i zwykli mieszkańcy.

W czasie spotkania przedstawiono informacje o badaniach hydrologicznych prowadzonych na Łasicy, planach nowych pozwoleń wodnoprawnych dla jazów, działaniach technicznych i przygotowanej strategii ochrony populacji bobra. W żywej dyskusji, która trwała do późnych godzin wieczornych, mieszkańcy wyrazili obawy o wpływu projektu na poziom wód gruntowych na ich posiadłościach.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky