POWRÓT

Spotkanie partnerów projektu

Dnia 15.06.2015 w Sali Wystawienniczej Centrum Wodnego SGGW odbyło się drugie w tym roku spotkanie partnerów projektu LIFE+ Kampinos Wetlands.

W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu oraz pracownicy RWK Inżynierowie – firmy która jest odpowiedzialna za projektowanie budowli hydrotechnicznych.
Podczas spotkania przedyskutowano między innymi wzajemne powiązanie działań partnerów w zakresie przygotowywania raportu śródokresowego do Komisji Europejskiej oraz sposobów konsultacji prac projektowych. 

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky