POWRÓT

Spotkanie partnerów projektu

Dnia 12.01.2015 w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach odbyło się spotkanie partnerów projektu LIFE+ Kampinos Wetlands.

W spotkaniu wzięło udział 27 osób reprezentujących partnerów projektu oraz pracownicy RWK Inżynierowie – firmy która będzie projektować budowle hydrotechniczne
W trakcie spotkania każdy z partnerów zaprezentował dotychczasowe czynności projektowe oraz przedstawił planowane działania na rok 2015. Implementacja projektu w okresie 2013-2014 zaowocowała między innymi pierwszymi wykupami gruntów, wykonaniem skaningu laserowego terenu, dokonaniem wyboru wykonawców zewnętrznych etc.
Podczas spotkania przedyskutowano wzajemne powiązanie działań partnerów w 2015 roku, sposoby konsultacji prac projektowych, oraz sposób przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej wpływu Łasicy na społeczności lokalne.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky