POWRÓT

Szkolenie dla nauczycieli II, w ramach projektu Kampinoskie Bagna

Dnia 2.10.2015 odbyło się drugie szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu Kampinoskie Bagna. Część warsztatowa, którą zrealizowała pani dr. Anna Batorczak, odbyła się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego, a wycieczkę terenową poprowadził pan Łukasz Tyburski z KPN.

Motywem przewodnim szkolenia był bóbr. Podczas części warsztatowej omówiono występowanie tego gatunku i skutki jego działalności dla przyrody i lokalnych społeczności. Szczególny nacisk położono na sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych między ochroną przyrody, a rozwojem społecznym. Główną atrakcją szkolenia był wyjazd terenowy, w czasie którego uczestnicy mogli odwiedzić stanowiska bobra oraz zobaczyć ślady jego bytowania.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky