POWRÓT

Umowa Partnerska

W dniu 9 maja 2014 roku weszła w życie wielostronna umowa partnerska pomiędzy KPN, ITP, SGGW i REC, dotycząca wspólnej realizacji projektu. Umowa ta pozwala partnerom na wydatkowanie środków w projekcie i ustala zasady współpracy pomiędzy nimi. Wejście w życie tej umowy oznacza rozpoczęcie praktycznej części realizacji projektu.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky