POWRÓT

Wizyta monitora i spotkanie partnerów

W dniach 15-16 listopada 2016 projekt był wizytowany przez panią Martę Kaczyńską – monitora projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie partnerów projektu, w czasie którego przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań i omówiono plany na przyszłość.

Drugiego dnia przeprowadzono objazd terenowy wybranych obszarów projektowych. Wizytowano na zachodnim skraju parku jaz i łąki na obszarze Dolna Łasica, oraz łąki w rejonie Władysławowa. Objazd ten był okazją do zaprezentowania m.in. stan koszenia łąk.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky