POWRÓT

Wizytacja projektu

W dniach 10-11 kwietnia projekt był wizytowany przez panią Martę Kaczyńską – monitora projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie partnerów projektu, w czasie którego przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań i omówiono plany na przyszłość.

Drugiego dnia wizyty przeprowadzono objazd terenowy wybranych obszarów projektowych. Wizytowano łąki nad Kanałem Zaborowskim, Obszar Ochrony Ścisłej „Żurawiowe”, mokradła w rejonie Krzywej Góry i łąki w rejonie Władysławowa. Objazd ten był okazją do zaprezentowania walorów mokradeł KPN, przedstawienia uwarunkowań społecznych realizacji projektu i przedyskutowania szczegółów realizacji projektu w przyszłości.
Następna wizyta monitora spodziewana jest w przyszłym roku.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky