POWRÓT

Wstępna wersja koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej retencji w projekcie Kampinoskie Bagna II

Trwa pierwszy etap planowania obiektów małej retencji w projekcie Kampinoskie Bagna II. Zapraszamy do zapoznania się oraz zgłaszania uwag do Raportu nr 1 koncepcji programowo-przestrzennej.

Raport nr 1 stanowi podsumowanie pierwszego etapu prac projektowych dotyczących budowy urządzeń małej retencji w projekcie Kampinoskie Bagna II. Został on opracowany przez konsorcjum firm Komeswater i Multiconsult. Głównym elementem raportu jest propozycja lokalizacji, parametrów technicznych i technologii wykonania 12 urządzeń piętrzących oraz naturalizacji 8540 m kanałów Łasica i Zaborowskiego. Zawiera także opis uwarunkowań prawnych, przyrodniczych i społecznych planowanej inwestycji. Przedstawiono ponadto spis urządzeń hydrotechnicznych znajdujących się na omawianym terenie, ocenę warunków terenowych dla prowadzenia inwestycji oraz ocenę zasadności jej realizacji.

Raport ten jest materiałem, który będzie poddany konsultacjom oraz będzie podstawą do modelowania hydraulicznego zaproponowanych rozwiązań. Działania te pozwolą na ostateczne ustalenie lokalizacji i parametrów planowanych budowli oraz dokładne określenie ich wpływu na obieg wód w Puszczy Kampinoskiej.

Pełna treść raportu wraz z załącznikami znajduje się tu. Do pobrania także jego streszczenie.

Uwagi do zaprezentowanego materiału można zgłaszać do 31.12.2021 r. na adres: poland@rec.org.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky