POWRÓT

Wstępne Zestawienie Działań Technicznych

Wczesną jesienią 2014 roku zostały ukończone prace mające na celu weryfikację planu działań technicznych, założonych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu.

W pracach uczestniczyli głównie pracownicy KPN oraz ITP. Przeprowadzono kilkanaście wizyt terenowych i kilka spotkań konsultacyjnych. Ich efektem jest Wstępne Zestawienie Działań Technicznych. W porównaniu z pierwotnymi planami wprowadzono korekty dotyczące ilości planowanych prac i ich zakresu. Generalnie zachowując obszar oddziaływania projektu ograniczono ilość budowli, szczególnie na obszarach sąsiadujących z gruntami prywatnymi i w miejscach gdzie stosunki wodne uległy już samoczynnej naturalizacji. 
Wstępne Zestawienie Działań Technicznych będzie podstawą do projektowania poszczególnych budowli i do konsultacji społecznych zaplanowanego rozwiązania. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu prowadzonych prac prosimy kierować na adres mmiazga@rec.org

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky