POWRÓT

Wybraliśmy wykonawcę koncepcji programowo-przestrzennej

2 kwietnia br. podpisaliśmy umowę na realizację koncepcji programowo-przestrzennej budowy obiektów małej retencji – progów piętrzących na kanale Łasica oraz Kanale Zaborowskim wraz z naturalizacją koryt. Wykonawcą koncepcji będzie konsorcjum firm Komes Water sp. z o.o. oraz Multiconsult sp. z o.o.

Opracowanie będzie zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji działań związanych z poprawą uwilgotnienia mokradeł, odtworzenia przepływu w łęgach oraz unaturalnieniem cieków. W koncepcji ma zostać wskazana m.in. dokładna lokalizacja obiektów małej retencji, technologia ich wykonania, wysokość piętrzeń oraz ma zostać wykonane modelowanie, mające wykazać zasięgi oddziaływania budowli wodnych w celu określenia ich skuteczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom kampinoskich miejscowości.


Obecnie trwają prace kameralne (Wykonawca zapoznaje się z materiałami dotyczącymi przepływów i poziomów wód na obszarach objętych pracami) oraz prace terenowe (pomiary geodezyjne i wizje terenowe).


Wstępna weryfikacja przedsięwzięć planowanych w założeniach projektu zakończy się w sierpniu b.r. Zakończenie prac nad koncepcją jest planowane na marzec 2022 r.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky