POWRÓT

Zapytanie ofertowe – Inspektor nadzoru inwestorskiego

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC Polska) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie 22 obiektów małej retencji w projekcie „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084.

 Ofertę należy złożyć do 14.04.2017 r. do godz. 12:00 na adres bgrzebulska@rec.org.

UWAGA: Termin złożenia oferty został przedłużony do 21.04.2017 r. do godz. 12:00.

Szczegółowy opis oferty – plik PDF – plik WORD.

Załączniki do pobrania:

 3. Projekty budowlane:

 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 1
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 2
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 3
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 4
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 4b, 5b, 6a, 6b, 6c), część 1
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 4b, 5b, 6a, 6b, 6c), część 2
 • Obszar Dolna Łasica (obiekt 4d), część 1
 • Obszar Dolna Łasica (obiekt 4d), część 2
 • Obszar Kanał Zaborowski (obiekty 1, 3a (pd), 3a (pn), 3b, 3c, 3d, 4), część 1
 • Obszar Kanał Zaborowski (obiekty 1, 3a (pd), 3a (pn), 3b, 3c, 3d, 4), część 2

4. Projekty wykonawcze:

 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 1
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 2
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 3
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 5a), część 4
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 4b, 5b, 6a, 6b, 6c), część 1
 • Obszar Dolna Łasica (obiekty 4b, 5b, 6a, 6b, 6c), część 2
 • Obszar Dolna Łasica (obiekt 4d)
 • Obszar Kanał Zaborowski (obiekty 1, 3a (pd), 3a (pn), 3b, 3c, 3d, 4), część 1
 • Obszar Kanał Zaborowski (obiekty 1, 3a (pd), 3a (pn), 3b, 3c, 3d, 4), część 2

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

 • Obszar Dolna Łasica
 • Obszar Kanał Zaborowski

6. Informacja do planu BIOZ:

 • Obszar Dolna Łasica
 • Obszar Kanał Zaborowski
2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky