POWRÓT

Zapytanie ofertowe – Inspektor nadzoru inwestorskiego

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC Polska) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie XXX obiektów małej retencji w projekcie „Kampinoskie Bagna – Ochrona i renaturyzacja obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084.

Ofertę należy złożyć do 21.11.2016 r. do godz. 12:00 na adres mmiazga@rec.org.

UWAGA: Termin złożenia oferty został przedłużony do 15.12.2016 do godz. 12:00.

Szczegółowy opis oferty TUTAJ

Załączniki do pobrania:

3. Projekty budowlane:

 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 6, 7a, 7b), część 1
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 6, 7a, 7b), część 2
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 2, 3, 4, 5) część 1
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 2, 3, 4, 5) część 2
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 3a, 3b), część 1
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 3a, 3b), część 2
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4), część 1
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4), część 2
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4), część 3

4. Projekty wykonawcze:

 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 6, 7a, 7b), część 1
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 6, 7a, 7b), część 2
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 2, 3, 4, 5), część 1
 • Obszar Wilcza Struga (obiekty 1, 2, 3, 4, 5), część 2
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 3a, 3b)
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4), część 1
 • Obszar Żurawiowe (obiekty 1, 2, 3a, 4), część 2

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

 • Obszar Wilcza Struga
 • Obszar Żurawiowe

6. Informacja do planu BIOZ:

 • Obszar Wilcza Struga
 • Obszar Żurawiowe
2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky