POWRÓT

Konsultacje Koncepcji Programowo – przestrzennej budowli hydrotechnicznych na Łasicy i Kanale Zaborowskim

Dobiegają końca prace nad dokładnym zaplanowaniem działań technicznych, które będą realizowane w projekcie Kampinoskie Bagna 2. Konsorcjum firm Komes Water i Multiconsult Polska, przedstawiły projekt Koncepcji programowo – przestrzennej, w której opisano wszystkie zaplanowane działania techniczne wraz z ich lokalizacją, rzędnymi i technologią wykonania. Dzięki przeprowadzonemu modelowaniu hydrologicznemu w Koncepcji opisano też dokładnie oddziaływanie planowanych działań na wody Puszczy Kampinoskiej.
Koncepcja programowo – przestrzenna jest obecnie poddawana konsultacjom. Na początku stycznia została ona przesłana do lokalnych samorządów, Wód Polskich, RDOŚ i innych lokalnych interesariuszy, a obecnie udostępniamy ją także na stronie projektu tak by była ona ogólnodostępna. Koncepcja była też dyskutowana na spotkaniu Komitatu Sterującego Projektu, który odbył się 10.01.2023 w Izabelinie.

Koncepcję można znaleźć tutaj. Pod tym samym adresem znajduje się formularz do zgłaszania propozycji zmian w poszczególnych rozdziałach (użycie formularza nie jest obligatoryjne).

Zachęcamy do zapoznania się z Koncepcją. Wszelkie uwagi do Koncepcji prosimy przesyłać do 31.01.2023r na adres biuro@recpolska.org

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky