POWRÓT

Konferencja „Kampinoskie Bagna”

W dniach 24 – 25 marca 2014 została zorganizowana konferencja otwierająca projektu. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczących wyzwań ochrony mokradeł, uwarunkowań ich ochrony w KPN oraz planowanych działań projektowych.

W drugim dniu uczestnicy wzięli udział w objeździe terenowym. W konferencji wzięło udział 123 osoby, wśród nich przedstawiciele samorządów lokalnych, sołtysi, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, realizatorzy programów LIFE+, przedstawiciele władz wojewódzkich i centralnych.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky