POWRÓT

Konsultacje społeczne Raportu nr 1 do koncepcji programowo-przestrzennej

Jesienią spotkaliśmy się z mieszkańcami Miszor, Famułek, Łubca i Kępiastego – miejscowości położonych najbliżej obszarów, na których planujemy działać w projekcie Kampinoskie Bagna II.

Głównym celem spotkań z mieszkańcami okolic obszarów Dolna Łasica i Kanał Zaborowski było przedstawienie założeń projektu i wstępnych planów budowy obiektów małej retencji zawartych w Rapocie nr 1 koncepcji programowo-przestrzennej oraz zebranie uwag i wątpliwości co do jego realizacji. 

Największe zainteresowanie wśród mieszkańców budzą wykupy gruntów w granicach obszarów projektu. W Lasocinie rozmawialiśmy także o tym jak daleko sięga działanie planowanych urządzeń spowalniających odpływ wód. Przybyli na spotkanie mieszkańcy bardziej odległych od granic projektu miejscowości poddawali w wątpliwość, czy planowane piętrzenia nie spowolnią odpływu wody z ich gruntów, mimo że są one położone poza przewidywanym w projekcie zasięgiem oddziaływania. Ten sam temat żywy był także na spotkaniach sołeckich w Górkach (gm. Leonicin) i Brzozówce (gm. Czosnów), w których braliśmy udział we wrześniu.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky