POWRÓT

Raport śródokresowy projektu zaakceptowany przez Komisję Europejską

Miło nam poinformować, że agencja CINEA (The European Climate, Environment and Infrastructure Agency) zaakceptowała raport śródokresowy projektu „Kampinos WetLife” LIFE19 NAT/PL/000746, czyli uznała, że projekt jest realizowany poprawnie i zmierza w kierunku obiecanych pozytywnych efektów przyrodniczych. Raport obejmował okres od początku trwania projektu, czyli od września 2020 r., do końca lutego 2023 r. i uwzględniał wszystkie aspekty projektu – zarówno działania techniczne, czyli co udało się zrealizować, jak i kwestie zarządcze i oczywiście finansowe. Wraz z raportem złożony został wniosek o kolejną transzę płatności na kwotę wysokości prawie 1,3 mln euro. Środki te zostaną wydane przede wszystkim na realizację działań hydrotechnicznych (bystrza i naturyzacja koryt), których projekty zostały już wykonane, oraz na działania czynnej ochrony przyrody takie jak na przykład wypas i koszenie łąk czy restytucja wybranych gatunków ślimaków. Raport jest efektem wytężonej pracy partnerów projektu, za którą serdecznie dziękujemy!

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky