POWRÓT

Spotkanie Partnerów

W dn. 16 lutego br. odbyło się spotkanie partnerów projektu. Dzieliliśmy się wynikami naszej pracy w ciągu ostatniego półrocza oraz planami na najbliższy czas.

Na spotkaniu przedstawiciele partnerów prezentowali dotychczas zrealizowane działania. Szczególnie ciekawe były wyniki monitoringu, zarówno hydrologicznego, jak i przyrody ożywionej: płazów, malakofauny i inwazyjnych ssaków.

Bardzo istotnym wynikiem działania żywołownych pułapek na wizona amerykańskiego jest fakt, iż większość znalezionych w klatkach zwierząt stanowiły koty domowe. Świadczy to o znaczącej roli tego drapieżnika w Puszczy Kampinoskiej, potencjalnie silnie zaburzającej równowagę ekologiczną.

Inną ciekawą informacją, wynikającą z monitoringu hydrologicznego, jest to, że mimo mokrego roku 2021, przepływy w kanałach były minimalne, co potwierdza wcześniejsze analizy, że 85-90% wody ucieka z parku poprzez parowanie oraz w mniejszym stopniu infiltrację wód opadowych, które zasilają głębokie poziomy wodonośne. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt stopniowo wydłużającego się okresu wegetacyjnego (krótsze zimy/wzrost globalnej temperatury powietrza), co przekłada się na wydłużony czas pobierania wody przez rośliny.

Trwa inwentaryzacja „naturowych” gatunków płazów i ślimaków, która będzie kontynuowana w sezonie 2022 r. Rozpoczęły się także działania związane ze zwalczaniem inwazyjnych obcych gatunków roślin – nawłoci, robinii akacjowej i czeremchy amerykańskiej.

2022 REC Polska
RODO
Pixanet
Clicky